Zunaj je nov Mentor (že nekaj časa)!

V začetku julija izšla nova številka revije Mentor (letnik 34, številka 3). Zame je prav posebna, ker je prva, pod katero sem podpisan kot glavni urednik. To zame pomeni veliko odgovornost, obenem pa tudi precejšnjo čast. Vsem tem občutkom sem posvetil uvodnik v številko.

Kaj je literarna kritika?

Zdi se, da si vprašanje v naslovu tisti, ki se ukvarjamo z njo, zastavimo vse preredko. Tako stanje se marsikomu zdi povsem normalno, pač posledica pluralizma, skrajne relativnosti vrednot, ko na nobeno vprašanje ni več mogoče odgovarjati enoznačno, na kompleksna vprašanja, povezana s kompleksnimi predmeti (recimo literaturo) to­liko prej.

Nekaj razlogov za preplah (Kaj berejo slovenisti)

Problem, ki je nastal v tej dobi, torej ni, da ljudje nenadoma več ne berejo; zmeraj so in zmeraj bodo brali, četudi bo nemara branje v prihodnosti videti bistveno drugačno. Problem je v tem, da kvalitetnejša literatura izgublja bralce oz. da tudi bolj izobraženi vse bolj posegajo po lahkotnejši literaturi ali izključno po njej, tisti, ki se z njo ukvarjajo, pa ostajajo vedno globlje pod ravnijo strokovnega bralca.