Tina Bilban: Interferenca

Vseh osem zgodb je pisanih v enotni pisavi, zaradi katere je njihov prostorčas mogoče enotno interpre­tirati kot kaotičen, fragmentaren, urban ali virtualen, literarne osebe pa zaznamujejo pojmi potujitev, popredmetenje, izgubljenost in osama.