Luka Vidmar: Zoisova literarna republika

S pomočjo korespondence sta Zois in Kopitar organizirala prerod; načrtovala in usklajevala literarna in jezikoslovna prizadevanja, članom in zunanjim sodelavcem sta razdeljevala naloge in nadzirala njihovo izvajanje, jih ocenjevala in rangirala po učinkovitosti ter s tem vplivala na njihovo življenjsko usodo.