Slovenska pisateljska pot: Vodnik po domovanjih 106 pesnikov in pisateljev

“Slovenska pisateljska pot: Vodnik po domovanjih 106 pesnikov in pisateljev”. Njegovi avtorji so Melita Forstnerič Hajnšek, Miran Hladnik, Petra Jordan, Franci Just, Miran Košuta, Željko Kozinc, Urška Perenič, Gašper Troha, Vladka Tucovič in jaz. Uredil ga je Željko Kozinc, izdalo Društvo slovenskih pisateljev, založila pa založba Didakta.

Predstavitev Vodnika po Slovenski pisateljski poti

Jutri bodo na 18. Slovenskih dnevih knjige predstavili Vodnik po Slovenski pisateljski poti, h kateremu sem tudi sam nekaj malega prispeval, in sicer tri poglavja: o Andreju Hiengu, Lojzetu Kovačiču (na naslovnici je fotografija naslova, na katerem je živel) in Dominku Smoletu.