Janez Vrečko: Srečko Kosovel: monografija

Kakšna naj bo monografija o pesniškem geniju, če ne prav tako izjemna? Janez Vrečko se s slovensko avantgardo ukvarja že vse od doktorata v osemdesetih, zato lahko monografija o Srečku Kosovelu upravičeno in v pravem pomenu besedne zveze velja za njegovo življenjsko delo.

Goran Schmidt: Dominik Smole: monografija

Poudaril bi rad, da v delu nikakor ne moti kritika modernističnega vrednostnega oziroma filozofskega ozadja (solipsizem, nihilizem, absurdnost bivanja …), ampak literarnoteoretično neustrezna obravnava modernistične estetike, ki je brez posluha tako za njene specifične konvencije kot za formalno in vsebinsko kompleksnost literature kot take.