Goran Schmidt: Dominik Smole: monografija

Poudaril bi rad, da v delu nikakor ne moti kritika modernističnega vrednostnega oziroma filozofskega ozadja (solipsizem, nihilizem, absurdnost bivanja …), ampak literarnoteoretično neustrezna obravnava modernistične estetike, ki je brez posluha tako za njene specifične konvencije kot za formalno in vsebinsko kompleksnost literature kot take.