Nekaj razlogov za preplah (Kaj berejo slovenisti)

Problem, ki je nastal v tej dobi, torej ni, da ljudje nenadoma več ne berejo; zmeraj so in zmeraj bodo brali, četudi bo nemara branje v prihodnosti videti bistveno drugačno. Problem je v tem, da kvalitetnejša literatura izgublja bralce oz. da tudi bolj izobraženi vse bolj posegajo po lahkotnejši literaturi ali izključno po njej, tisti, ki se z njo ukvarjajo, pa ostajajo vedno globlje pod ravnijo strokovnega bralca.