Predstavitev Vodnika po Slovenski pisateljski poti

Jutri bodo na 18. Slovenskih dnevih knjige predstavili Vodnik po Slovenski pisateljski poti, h kateremu sem tudi sam nekaj malega prispeval, in sicer tri poglavja: o Andreju Hiengu, Lojzetu Kovačiču (na naslovnici je fotografija naslova, na katerem je živel) in Dominku Smoletu.